Ostatnia aktualizacja strony: 29.02.2024, 15:16

Opinie RIO

Uchwała Nr II/19/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVIII/463/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVIII/464/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2022

Metadane

Data publikacji : 09.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL