Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/25482,Uchwala-Nr-II202021-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocla.html
18.05.2024, 08:23

Uchwała Nr II/20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Legnicy przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XXVI/334/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021

Metadane

Data publikacji : 02.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony