Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 13:30

Opinie RIO

Uchwała Nr II/19/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XXVI/333/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XXVI/334/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021

Metadane

Data publikacji : 02.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL