Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 08:36

Opinie RIO

Uchwała Nr II/5/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XV/217/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XV/218/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2020

Metadane

Data publikacji : 27.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kulikowska Wydział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kulikowska Wydział Finansowy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL