Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2024, 15:26

Opinie RIO

Uchwała Nr II/85/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok

Metadane

Data publikacji : 17.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kulikowska Wydział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kulikowska Wydział Finansowy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL