Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 08:36

Opinie RIO

Uchwała Nr II/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr III/52/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr III/53/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019

Metadane

Data publikacji : 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kulikowska Wydział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kulikowska Wydział Finansowy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL