Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Opinie RIO

Uchwała Nr II/60/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Legnicy przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XL/440/17 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

Metadane

Data publikacji : 07.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL