Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2024, 15:18

Opinie RIO

Uchwała Nr II/40/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. nr XXVII/269/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i nr XXVII/270/16 w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Metadane

Data publikacji : 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL