Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/17403,Uchwala-Nr-II3672016-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocl.html
21.04.2024, 19:06

Uchwała Nr II/367/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017

Metadane

Data publikacji : 16.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy

Opcje strony