Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Opinie RIO

Uchwała Nr II/367/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017

Metadane

Data publikacji : 16.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL