Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2024, 15:18

Opinie RIO

Uchwała Nr II/23/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Legnicy przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XV/143/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale nr XV/144/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

Metadane

Data publikacji : 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Zabielna - Spała
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL