Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

Opinie RIO

Uchwała Nr II/349/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016

Metadane

Data publikacji : 21.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Zabielna - Spała
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL