Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

Opinie RIO

Uchwała Nr II/40/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwale Nr III/13/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale nr III/14/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Metadane

Data publikacji : 27.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kulikowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL