Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 10:41

Opinie RIO

Uchwała Nr II/292/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Legnicy przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok

Metadane

Data publikacji : 11.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kulikowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL