Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/sprawy/18227,Akcja-Kurierska-Administracji-publicznej-AKAP.html
2020-08-04, 04:23
Środa, 17 maja 2017

Akcja Kurierska Administracji publicznej (AKAP)

AKCJA KURIERSKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Akcja kurierska Administracji Publicznej - AKAP jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej (w tym urzędy gmin, miast) system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje
o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny).

Celem uruchomienia akcji kurierskiej jest sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do konkretnego adresata (żołnierza).

Dokumentami powołania są:

Karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny doręczają, za potwierdzeniem odbioru, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) oraz starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu),
na terenie objętym ich właściwością.


 

Uruchomienie akcji kurierskiej przez organy administracji publicznej następuje na podstawie:

Za organizację, planowanie i przebieg akcji kurierskiej na terenie miasta Legnicy odpowiedzialny jest Prezydent Miasta. Kierującym Akcją Kurierską jest Prezydent Miasta lub upoważnione przez niego osoby wskazane w dokumentacji AK. Zadanie realizuje zespół akcji kurierskiej, w skład którego wchodzą kierujący akcją oraz kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy i kurierzy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21.11.1976 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zm.).
  2. Obwieszczenie Ministra Sprawa Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania
    i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej. (Dz. U. Poz. 3),
  3. Aktualne Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej