Ostatnia aktualizacja strony: 18.09.2020, 15:51

Zamówienia publiczne w toku

Strona znajduje się w archiwum.

,,Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7 i 8, pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zielona13 of., pomieszczeń archiwum II Urzędu Mias(...)

IM. RZP.271.7.2013

sprzątanie pomieszczeń budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnica Plac Słowiański 7 i 8, pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zielona13 of., pomieszczeń archiwum II Urzędu Miasta Legnica ul. Szkolna 7, pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego ul. Chojnowska 2 oraz pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2.

Metadane

Data wytworzenia : 20.06.2013
Data publikacji : 22.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwońska- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL