Ostatnia aktualizacja strony: 18.09.2020, 15:51

Zamówienia publiczne w toku

Strona znajduje się w archiwum.

Wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych Etapu I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy”.

IM.RZP.271.257.2.2014

Roboty budowlano-montażowe Etapu I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy”.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 27.01.2014
Data publikacji : 27.01.2014
Data modyfikacji : 27.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwońska-Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL