Ostatnia aktualizacja strony: 27.03.2020, 13:45

Zamówienia publiczne w toku

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 30 listopada 2017

„Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”- pracownie geograficzne -postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki"

Metadane

Data publikacji : 30.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL