Ostatnia aktualizacja strony: 03.07.2020, 14:45

Zamówienia publiczne w toku

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 21 sierpnia 2017

„Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” – podzielone na 3 części.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Wołosewicz Wydział Inwestycji Miejskich
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL