Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2020, 16:00

Zamówienia publiczne objęte ustawą prawo zamówień publicznych

©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL