Biuletyn Informacji Publicznej Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" i innymi obowiązującymi przepisami. - Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2019, 15:29

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Czwartek, 10 maja 2018

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" i innymi obowiązującymi przepisami.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Legnica, zaprasza do składania ofert.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.05.2018
Data modyfikacji : 11.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL