Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2020, 12:55

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja Ludności

Komórka prowadząca: Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz.U. z 2006 roku Nr.139 poz.993 z późniejszymi zmianami)

Opis: Rejestr stanowi bazę z informacjami z zakresu danych osobowych i meldunkowych mieszkańców.

Udostępnianie: Zawarte w rejestrze dane są chronione na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych a sposób ich udostępniania reguluje Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Metadane

Data wytworzenia : 21.04.2008
Data publikacji : 21.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Tokarczyk-Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Etokarczykkowalczyk
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL