Biuletyn Informacji Publicznej wystąpienie pokontrolne Towarzystwo Edukacji Bankowej - Wystąpienia pokontrolne - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 23.08.2019, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

wystąpienie pokontrolne Towarzystwo Edukacji Bankowej

kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu miasta w 2011 roku na dofinansowanie zadań Policealnej Szkoły TEB Edukacja oraz Studium Medycznego TEB Edukacja w Legnicy, przy ul. Zielonej 17.

Metadane

Data wytworzenia : 12.07.2013
Data publikacji : 03.09.2013
Data modyfikacji : 06.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL