Biuletyn Informacji Publicznej Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy - Wystąpienia pokontrolne - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 23.08.2019, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Kontrola przestrzegania procedur kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, w tym remontowych na zabezpieczenie mieszkań socjalnych w 2007 r.

Metadane

Data wytworzenia : 12.11.2008
Data publikacji : 07.02.2009
Data modyfikacji : 07.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL