Biuletyn Informacji Publicznej Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "OLIMP" w Legnicy ul. Gónicza 9 - Wystąpienia pokontrolne - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 21.08.2019, 12:34

Wystąpienia pokontrolne

Metadane

Data wytworzenia : 24.10.2013
Data publikacji : 24.10.2013
Data modyfikacji : 24.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gkaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL