Biuletyn Informacji Publicznej Wystąpienie pokontrolne - Legnickie Centrum Kultury w Legnicy - Wystąpienia pokontrolne - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 13:17

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Legnickie Centrum Kultury w Legnicy

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji celowej na organizację i dofinansowanie zadania pn. Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat 38”.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 21.12.2007
Data publikacji : 14.01.2008
Data modyfikacji : 14.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL