Biuletyn Informacji Publicznej wystąpienie pokontrolne - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy - Wystąpienia pokontrolne - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 23.08.2019, 15:22

Wystąpienia pokontrolne

wystąpienie pokontrolne - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy

kontrola w zakresie przestrzegania procedur przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i dokonywaniu wydatków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 03.11.2010
Data publikacji : 01.12.2010
Data modyfikacji : 01.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL