Ostatnia aktualizacja strony: 06.12.2019, 14:25

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legnicy, ul. Roosevelta 27/1 w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON i dotacji udzielonych z budżetu miasta na działalność WTZ w latach 2016 - 2017

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 18.09.2018
Data publikacji : 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Gałangowska
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL