Biuletyn Informacji Publicznej Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legnicy - Wystąpienia pokontrolne - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 21.08.2019, 12:34

Wystąpienia pokontrolne

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legnicy

Prawidłowośćwykorzystania środków PFRON oraz dotacji z budżetu miasta w 2013 r. OK.1711.3.2.2014.XII

Metadane

Data wytworzenia : 11.07.2014
Data publikacji : 21.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kaczmarek Grażyna
Osoba udostępniająca informację:
Irena Gałangowska Referat Kontroli
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL