Ostatnia aktualizacja strony: 31.03.2020, 15:54

Wystąpienia pokontrolne

Metadane

Data wytworzenia : 08.04.2010
Data publikacji : 10.11.2010
Data modyfikacji : 10.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
J. Stefanek
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL