Ostatnia aktualizacja strony: 20.09.2019, 17:11

Ogłoszenia zwykłe

qniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla POLKOMTEL S.A.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
12 lipca 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Ryszarda Olchowik z firmy ORYS Usługi Techniczne z Opola , działa ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
12 lipca 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Ryszarda Olchowik z firmy ORYS Usługi Techniczne z Opola , działającego z upoważnienia inwestora POLKOMTEL S.A. z Warszawy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM w wieży kościoła, nr BT-34745 Legnica_Słubicka, zlokalizowanej w Legnicy przy ul.Słubickiej 6, na działce nr 589, 588/2, obręb Czarny Dwór.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 21.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL