Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. promocji - webmastera w Referacie Informatyki w W ...

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. promocji - webmastera w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i KontroliPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. promocji - webmastera w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),
2/ wykształcenie wyższe techniczne informatyczne lub pokrewne,
3/ doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
4/ dobra znajomość języka angielskiego – przynajmniej bierna,
5/ biegła znajomość narzędzi MS Windows wszystkich wersji, MS Office,
6/ biegła znajomość xhtml, css, javascript, php, MySQL, Action Script,
7/ bardzo dobra znajomość prawa w obszarze „teleinformatyka w administracji”,
8/ dobra znajomość standardów i zaleceń organizacji W3C.

Wymagania pożądane:
1/ zdolność szybkiego uczenia się nowych programów i technologii,
2/ znajomość sprzętu komputerowego,
3/ kreatywność,
4/ komunikatywność,
5/ zdolności plastyczne oraz estetyczne na wysokim poziomie,
6/ umiejętności współpracy w zespole,
7/ dobra organizacja pracy.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),
7/ portfolio z zakresu projektowania stron www i prezentacji multimedialnych,
8/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. promocji – webmastera w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli:
1/ prowadzenie i aktualizacja serwisu www Urzędu Miasta Legnicy, Strony Prezydenta Miasta,
2/ modernizacja, wdrażanie nowych technologii mających na celu usprawnienie działania
istniejących serwisów,
3/ analiza i wybór rozwiązań dla intranetu Urzędu Miasta Legnicy,
4/ umiejętność tworzenia oraz obróbki grafiki i zdjęć na potrzeby serwisów www oraz prezentacji multimedialnych,
5/ administracja Biuletynu Informacji Publicznej,
6/ techniczne wspomaganie przebiegu prezentacji multimedialnych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji - webmastera w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli " do dnia 23 stycznia 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 09.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL