Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla KGHM Polska Miedź S.A. Huta Mied ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi LegnicaNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001r. (dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że do tutejszego organu wpłynął wniosek Biura Technicznego Szmagara , Legnica, Rynek 9/IIIp. działającego w imieniu KGHM Polska Miedź S.A., Huta Miedzi Legnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja odbioru odcieków z Tymczasowego Składowiska Koncentratów Ołowionośnych"
1. Budowa rurociągów z tworzywa sztucznego z pompowni przy TSKO do pompowni w rejonie zbiornika NR 3.
2. Budowa rurociągów z tworzywa sztucznego z pompowni Huty Miedzi "Legnica" przy TSKO do pompowni II stopnia Mokrej Oczyszczalni Gazu w Legnicy.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pokój nr 12 w godzinach od 8.00 - 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL