Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Informacja nt konkursu ofert na zadania sportowe

Wydział Oświaty i Sportu
Urzędu Miasta Legnicy Legnica, dn. 23.02.2007 r.

Komunikat nr 1 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert:
- nr1 na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, popularyzację turystyki, organizację wypoczynku l ...Wydział Oświaty i Sportu
Urzędu Miasta Legnicy Legnica, dn. 23.02.2007 r.

Komunikat nr 1 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert:
- nr1 na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, popularyzację turystyki, organizację wypoczynku legnickich dzieci i młodzieży w czasie wakacji,
- nr 2 na utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionów sportowych,
- nr 3 na szkolenie dzieci i młodzieży w boksie - wszystkie kategorie wiekowe.

Zadanie nr 1 – kwota dofinansowania do 114.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem
i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

Nr pod-zadania Nazwa podzadania
Kwota w konkursie 2007
Nazwa organizacji wybranej do realizacji podzadań
1.1. Karate styl shotokan wszystkie kategorie wiekowe, 17.000 KK Tora
1.2. Kolarstwo górskie- wszystkie kategorie wiekowe. 6.000 TKKF Olimp
1.3. Lekka atletyka– juniorzy 10.000 MUKS Legnica
1.4. Lekka atletyka– młodzicy, 6.000 UKS Sprint
1.5. Łucznictwo- wszystkie kategorie wiekowe, 20.000 OSŁ Strzelec
1.6. Pływanie sportowe- wszystkie kategorie wiekowe, 12.000 KS Wankan
1.7. Szachy- etap wstępny, w tym zajęcia integracyjne 6.000 UKS Błyskawica
1.8. Szachy- wszystkie kategorie wiekowe, 15.000 ASSz Miedź
1.9. Taekwon-do- wszystkie kategorie wiekowe, 22.000 LK
Taekwon-do
Zadanie nr 2 – kwota dofinansowania do 165.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.
Nr pod-zadania Nazwa podzadania
Kwota w konkursie 2007
Nazwa organizacji wybranej do realizacji podzadań
2.1. Piłka koszowa dziewcząt- etap wstępny, 8.000 KS Lew
2.2. Piłka nożna – junior i młodsi , 49.000 ASPN Miedź
2.3. Piłka nożna- trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa, 30.000 KS Konfeks
2.4. Piłka ręczna chłopców- junior starszy, 17.000 KPR Miedź
2.5. Piłka ręczna chłopców- junior młodszy i młodzicy, 20.000 MSPR Siódemka
2.6. Piłka ręczna chłopców- etap szkoły podstawowej, 8.000 UKS Dziewiątka
2.7. Piłka siatkowa chłopców- junior i starsi 20.000 KS Ikar
2.8. Piłka siatkowa chłopców- młodzicy. 13.000 MUKS Ikar
Zadanie nr 3 – kwota dofinansowania do 46.000 zł
Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie
od lutego do sierpnia 2007 r.
Nr pod-zadania Nazwa podzadania Kwota w konkursie 2007
Nazwa organizacji wybranej do realizacji podzadań
3.1 Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 1.500 zł KS Ikar
3.2 Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodzików 4.000 zł UKS Dziewiątka
3.3 III Edycja Legnickiej Ligi Piłki Ręcznej Chłopców - szkoły podstawowe i gimnazjum 2.000 zł UKS Dziewiątka
3.4 II Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Integracyjnych 2.000 zł UKS Błyskawica
3.5 Puchar Dolnego Śląska Młodzików i Kadetów Karate Kyokushin 3.000 zł LKK Kyokushin
3.6 Czwartki Lekkoatletyczne i Grand Prix Legnicy Dzieci i Młodzieży w Lekkoatletyce 2.000 zł MUKS Legnica
3.7 Grand Prix Dolnego Śląska – Mini Siatkówka – Finał Rozgrywek Chłopców 3.000 zł MUKS Ikar
3.8 Mistrzostwa Dolnego Śląska Drużyn OHP Dziewcząt i Chłopców w Halowej Piłce Nożnej 1.500 zł OHP
3.9 Legnicka Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 2.000 zł KS Konfeks
3.10 XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Wł. Jantury 2.000 zł
KS Konfeks
3.11 IX Wakacyjna Przygoda z Piłką 4.000 zł ASPN Miedź
3.12 Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Rzutowym o Puchar Ziemi Legnickiej 2.000 zł PZW o Legnica
3.13 XV Puchar Dolnego Śląska w Karate Shotokan
3.000 zł KK Tora
3.14 Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich 2.000 zł UKS Ogniwo
3.15 Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon - do 3.000 zł LK
Taekwon-do
3.16 V Wiosenny Turniej Krasnali w Pływaniu
2.000 zł KS Wankan
3.17 Zawody Okręgowe w Łucznictwie -
"Otwarcie sezonu letniego 2007" 2.000 zł OSŁ Strzelec
3.18 Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Kolarstwie Górskim MTB o Puchar Lwa Legnickiego 2.000 zł TKKF Olimp
3.19 XV Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego 3.000 zł UKTS Lew

Zadanie nr 4 - kwota dofinansowania do 40.000 zł
Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gminazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem
i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy.
LP Nazwa zadania
Kwota w konkursie 2007
Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania
1. Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gminazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem
i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy.

40.0000 zł Legnicki Szkolny Związek Sportowy
Zadanie nr 5 - kwota dofinansowania do 53.000 zł
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla Miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży.

Nr pod-zadania Nazwa podzadania

Kwota w konkursie 2007 Nazwa organizacji wybranej do realizacji podzadań
5.1. Karate styl kyokushin- wszystkie kategorie wiekowe
9.000 LKK Kyokushin
5.2. Karate styl shotokan- rejon Osiedla Piekary- wszystkie kategorie wiekowe, 6.000
KS Wankan
5.3. Koszykówka chłopców-wszystkie kategorie wiekowe 3.000 KS Olimpia
5.4. Łucznictwo-etap wstępny szkolenia wraz z zajęciami dla dzieci niepełnosprawnych 3.000 UKS Skrzat
5.5. Nauka pływania dzieci i młodzieży 5.000 KK Tora
5.6. Piłka siatkowa dziewcząt-etap szkoły podstawowej
i gimnazjum 7.000 UKS Radio PLUS
5.7. Ringo- wszystkie kategorie wiekowe, 4.000 LT Ringo
5.8. Sporty siłowe- junior i starsi, 6.000 TKKF Śródmieście
5.9. Szachy szybkie i rozwiązywanie zadań szachowych – dzieci i młodzicy 3.000 UKS Ogniwo
5.10. Taniec sportowy i towarzyski-wszystkie kategorie wiekowe 3.000 UKTS Lew
5.11. Tenis stołowy- wszystkie kategorie wiekowe 4.000 KS Konfeks

Zadanie Nr 6 - kwota dofinansowania do 24.000 zł
Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.


L.p.

Nazwa zadania Kwota w konkursie 2007
Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania
1. Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.
24.000,- zł
ZO PTTK Legnica

Zadanie Nr 7 - kwota dofinansowania do 104.500 zł
Organizacja wypoczynku legnickich dzieci i młodzieży w czasie wakacji, realizowanego przez środowiska harcerskie, Ochotniczych Hufców Pracy oraz związanych z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci .

Nr pod- zadania Nazwa podzadania Kwota w konkursie 2007 Nazwa organizacji wybranej do realizacji podzadań
7.1. Wypoczynek organizowany nad jeziorem, w terenach leśnych dla uczestników związanych ze środowiskiem harcerskim,
90.500 zł

ZHP Hufiec Legnica
7.2. Wypoczynek organizowany dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Ochotniczymi Hufcami Pracy, 5.000 zł OHP Oddział w Lwegnicy
7.3. Wypoczynek organizowany w terenach podgórskich lub górskich dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 9.000 zł TPD Oddział LegnicaTermin realizacji zadania:

Zadania 1,2,4,5,6 realizowane będą w okresie od lutego do listopada 2007 roku.
Zadanie 3 realizowane będzie od lutego do sierpnia 2007 r. Na pozostały okres ogłoszony będzie dodatkowy konkurs.
Zadanie 7 realizowane będzie w okresie letnim 2007 r..
KONKURS NR 2

Zadanie nr1 - kwota dofinansowania do 170.000 zł
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionów sportowych przy Al.Orła Białego oraz przy ul.Sportowców w Legnicy.

L.p. Nazwa zadania Kwota w konkursie 2007
Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania
1. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionów sportowych przy Al.Orła Białego oraz przy ul.Sportowców w Legnicy. 170.000,- zł ASPN Miedź

Zadanie nr 2 - kwota dofinansowania do 60.000 zł
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu sportowego przy ul.Wł.Grabskiego w Legnicy.

L.p. Nazwa zadania Kwota w konkursie 2007
Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania
1. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu sportowego przy ul.Wł.Grabskiego
w Legnicy. 60.000,- zł KS Konfeks

Zadania realizowane będą w okresie od lutego do listopada 2007 roku.


Konkurs nr 3

Zadanie –kwota dofinansowania do 3.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie-wszystkie kategorie wiekowe

Do realizacji zadania, szkolenie dzieci i młodzieży w boksie-wszystkie kategorie wiekowe
wybrano :
Legnicki Klub Bokserski i Kick Boxingu - kwota dofinansowania do 3.000 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie od lutego do listopada 2007 roku.

Uwaga :

W związku z podpisywaniem umów na realizację zadań, organizacje, którym zostały przyznane dotacje, proszone są o dostarczanie do Wydziału (do każdej zawieranej umowy), po 2 egzemplarze dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku ( Dz.U. z dnia 30 grudnia 2005 roku) tj.:
- zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
- zaktualizowanego kosztorysu,
- oświadczenia zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.


Osoby wskazane do kontaktu:

Zbigniew Rutka – 076-721-22-30, -35,
Henryk Zdanowicz- 076-721-22 – 36.

Metadane

Data wytworzenia : 26.02.2007
Data publikacji : 26.02.2007
Data modyfikacji : 26.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL