Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 14/2013 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację: c.d.zadania Nr 3 - organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w(...)

OKS.524.10.1.2013.VIII

Legnica, dn. 15.10.2013 r. KOMUNIKAT Nr 14/2013 Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację: c.d.zadania Nr 3 – kwota dofinansowania do 6.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od 11 października do 16 grudnia 2013 r. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 3.18 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 6.000 W wyznaczonym terminie do 11.10.2013 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Metadane

Data wytworzenia : 15.10.2013
Data publikacji : 15.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL