Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Otwartego konkursu ofert Ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizacje zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych

OKS.524.2.5.2013

Legnica, dnia 17 kwietnia 2013 r. OKS.524.2.5.2013 OGŁOSZENIE WYNIKÓW Otwartego konkursu ofert Ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizacje zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych (na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm. oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”) Nr zadania Nazwa zadania Tytuł zadania publicznego Podmiot realizujący zadanie Kwota (zł) 1. Wydawnictwa tematycznie związane z Legnicą „Szkice Legnickie” tom XXXIV Towarzystwo Przyjaciół Nauk ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica 15.000 2. Popularyzacja kultury i upowszechniania tradycji mniejszości narodowych XVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” ul. Z. Kossak 5, 59-220 Legnica 20.000 3. Popularyzacja dawnych zwyczajów i tradycji narodowych XII Legnickie Dni Kultury Kresowej Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ul. Zielona 5/6 II p., 59-220 Legnica 3.000 4. Organizacja wydarzeń, eventów, koncertów związanych z 20. rocznicą wyjścia wojsk radzieckich z Legnicy II Legnicki Tydzień Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ul. Zielona 5/6 II p., 59-220 Legnica 3.000 Razem 41.000

Metadane

Data wytworzenia : 18.04.2013
Data publikacji : 18.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Sikorski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL