Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat w sprawie roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej, bieżącego utrzymania obiektów sportowych, popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w roku 2013.

Nr3/2013

KOMUNIKAT nr 3/2013 w sprawie rozstrzygnięć ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy, Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej, bieżącego utrzymania obiektów sportowych, popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w roku 2013. Komisja dokonała analizy merytorycznej złożonych ofert i rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”. Rozstrzygnięcia Zadanie Nr 1 Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota PLN 1.1. Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe KKS Tora Legnica, ul. Mickiewicza 21 5 000 PLN 1.2. Lekka atletyka – młodzicy i starsi z rejonu Zakaczawia i Śródmieścia MUKS Legnica, Plac Słowiański 5 5 000 PLN 1.3. Lekka atletyka - młodzicy i starsi z rejonu osiedla Piekary UKS Sprint Legnica, ul. Wierzyńskiego 5 000 PLN 1.4. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe OSŁ Strzelec Legnica, ul. Górnicza 9 14 000 PLN 1.5. Szachy - wszystkie kategorie wiekowe ASSz Miedź Legnica, Plac Słowiański 1 8 000 PLN 1.6. Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe LK Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28 20 000 PLN Zadanie Nr 2 Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 2.1. Piłka nożna - junior i młodsi MKS Miedź Legnica S.A ul. Żeglarska 5 50 000 PLN 2.2. Piłka ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna UKS Dziewiątka Legnica, ul. Marynarska 31 20 000 PLN 2.3. Piłka ręczna - junior i młodsi z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór MSPR Siódemka Legnica, Rynek 34 20 000 PLN 2.4. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe MUKS Ikar Legnica, ul.Piastowska 3 20 000 PLN 2.5. Piłka siatkowa dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe UKS Dziewiętnastka Legnica, Al.Rzeczypospolitej 129 8 000 PLN Zadanie Nr 4 Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy. Nr zadania Nazwa zadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 4. Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy. Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Mazowiecka 3 55 000 PLN Zadanie Nr 5 Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 5.1. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe TKKF Olimp Legnica, ul.Górnicza 9 3 000 PLN 5.2. Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe SMKK Bolmet-Trek Legnica, ul.Grabskiego 14/22 5 000 PLN 5.3. Piłka nożna halowa – 5 os. – junior i młodsi LS Futbol-5, ul.Janowska 52 3 000 PLN 5.4. Piłka nożna – trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa KS Konfeks Legnica, ul.Grabskiego 24 30 000 PLN 5.5. Pływanie – wszystkie kategorie wiekowe KS Wankan Legnica, ul.Gombrowicza 43/15 6 000 PLN 5.6. Podnoszenie ciężarów - junior TKKF Śródmieście Legnica, ul. Piekarska 17 3 000 PLN Zadanie Nr 6 Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej. Nr zadania Nazwa zadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 6. Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej. ZO PTTK Legnica, Rynek 27 8 000 PLN Zadanie 1/S Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy. Nr podzadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 1/S/1. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy. MKS Miedź Legnica S.A, ul. Żeglarska 5 50 000 PLN 1/S/2. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy KS Konfeks Legnica, ul. Grabskiego 24 50 000 PLN Warunkiem przyznania dotacji na 2013 rok jest całkowite rozliczenie się organizacji z udzielonego dofinansowania w 2012 roku. Legnica, 15.01.2013 r.

Metadane

Data wytworzenia : 23.01.2013
Data publikacji : 23.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL