Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 4/2014 Prezydenta Miasta Legnicy o rozstrzygnięciu ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej

OKS.524.5.2014.IX

Legnica, dn. 07.03.2014 r. KOMUNIKAT Nr 4/2014 Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”, został rozstrzygnięty ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań: Zadanie Nr 1, cz.II – kwota dofinansowania do 14.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota PLN 1.3. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe OSŁ „Strzelec ul. Górnicza 9, Legnica 14.000 ,00 Zadanie Nr 2, cz.II – kwota dofinansowania do 20.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota PLN 1.3. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe MUKS „IKAR” ul. Piastowska 3, Legnica 20.000,00 Zadanie Nr 3 cz. I – na realizację zadania zaplanowano do 53.000 zł . Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od marca do października 2014 r. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota PLN 3.2. Regionalna Liga Taekwon-do Legnicki Klub Taekwon-do ul.Żeromskiego 20B/28 3.000,00 3.3. Miedź Legnica Cup Międzynarodowej Turniej Piłki Nożnej – U16 MKS Miedź Legnica S.A. ul. Żeglarska 5, Legnica 6.000,00 3.4. Turniej Piłki Nożnej - Żak Cup Sport i Zabawa MKS Miedź Legnica S.A. ul. Żeglarska 5, Legnica 3.000,00 3.5. Wakacyjna Przygoda z Piłką MKS Miedź Legnica S.A. ul. Żeglarska 5, Legnica 6.000,00 3.6. Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej MUKS „IKAR” ul. Piastowska 3, Legnica 2.000,00 3.7. XXVI Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka MUKS „IKAR” ul. Piastowska 3, Legnica 2.000,00 3.9. VII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików ,,Legnica Handball Cup” MSPR Siódemka ul. Rynek 34 Legnica 6.000,00 3.10. Zawody o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego KS WANKAN ul. Gombrowicza 43/15 3.000,00 3.13. Jubileuszowy XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Włodzimierza Jantury KS Konfeks ul. W.Grabskiego 24, Legnica 4.000,00 3.14. Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej LION CUP UKS Dziewiątka przy SP9 ul. Marynarska 31 Legnica 6.000,00 Zadanie Nr 5, cz.II - kwota dofinansowania do 10.000 PLN Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota PLN 5.2. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe OTKKF „OLIMP” ul. Górnicza 9, Legnica 5.000,00 5.3. Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe Stowarzyszenie MKS „Bioam”ul. Grabskiego 14/22, Legnica 5.000,00

Metadane

Data wytworzenia : 10.03.2014
Data publikacji : 10.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL