Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla POLKOMTEL S.A. z Warszawy.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
03 stycznia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Pana Jerzego Skolińskiego z firmy PRO KON Pracownia Projektow ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
03 stycznia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Pana Jerzego Skolińskiego z firmy PRO KON Pracownia Projektowo - Budowlana z Wrocławia ( działającego z upoważnienia inwestora POLKOMTEL S.A. z Warszawy Al. Jerozolimskie 81) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr 34703 zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Poznańskiej 55, na działce nr 469/2, obręb Pawice (użytkownik wieczysty działki - Materiały Budowlane "Dejon &Dąbrowski" Sp. z o.o. ).
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowaiński 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 16.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL