Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/8196,Wyniki-konkursow-na-kandydatow-na-stanowiska-dyrektorow-w-placowkach-oswiatowych.html
2020-08-15, 15:36

Wyniki konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych

Komisje konkursowe prowadziły postępowania konkursowe w oparciu o regulamin konkursu określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej. /Dz. U. Nr 18 ...Komisje konkursowe prowadziły postępowania konkursowe w oparciu o regulamin konkursu określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej. /Dz. U. Nr 189, poz. 1855/.
W wyniku prac komisji konkursowych zostali wyłonieni następujący kandydaci na stanowiska dyrektorów:
1. p. Zbigniew Kałuża kandydat na dyrektora w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 2-20,
2. p. Barbara Chmielowska kandydatka na dyrektora w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Rycerskiej 13,
3. p. Iwona Gorczyca kandydatka na dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3,
4. p. Anna Hawrylczak - Małańczak kandydatka na dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Pancernej 10.
Wyłonieni kandydaci spełniali wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek /Dz. U. Nr 89, poz. 826, Dz. U. Nr 189, poz. 1854/.

Metadane

Data publikacji : 21.07.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin