Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z Warsz ...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z WarszawyNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 8 lutego 2007 roku do tut. organu wpłynął wniosek Łukasza Kokoszki z firmy ATEM Polska Sp. z o.o. z Wrocławia działającego z upoważnienia inwestora PTK "Centertel" Sp. z.o.o. z Warszawy , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej LEGNICA_KWADRAT nr 4776, na dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, przy ul.Złotoryjskiej 144, na działce nr 1059, obręb Tarninów.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości

Metadane

Data publikacji : 20.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL