Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział H ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica"Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001r. (dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że do tutejszego organu wpłynął wniosek Pani Marii Świerczyńskiej, Bipromet S.A. , ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice działającej z upoważnienia KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huty Miedzi "Legnica" o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Remont i przebudowa dachu i ścian Nowej Hali Wanien i łącznika Wydziału Elektrorafinacji Miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huty Miedzi "Legnica".
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pokój nr 12 w godzinach od 8.00 - 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 23.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL