Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 11/2013 w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert.

OKS. 524.7.2013.VIII

Legnica, dn. 19.07.2013 r. KOMUNIKAT Nr 11/2013 w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert. Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na: c.d.zadania Nr 1 – kwota dofinansowania do 3.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM Nr pod- zadania Nazwa podzadania Organizacja wybrana do realizacji podzadania/ kwota wsparcia 1.7. Gimnastyka, akrobatyka sportowa dla dziewcząt i chłopców – wszystkie kategorie wiekowe Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT 59-500 Złotoryja Pl. Reymonta 5/ 3000,00 PLN

Metadane

Data wytworzenia : 19.07.2013
Data publikacji : 19.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL