Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Huty Miedzi "Legnica" w Legnicy.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 02 stycznia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek inwestora - MESSER Polska z siedzibą w Chorzowie, ul. Maciejkowicka ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 02 stycznia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek inwestora - MESSER Polska z siedzibą w Chorzowie, ul. Maciejkowicka 30 - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na tymczasowym posadowieniu zbiorników tlenowych na terenie Huty Miedzi "Legnica" w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 194, na działce nr 4/16, obręb Huta.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowaiński 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 16.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL