Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PTK Centertel Sp. z o.o. z Warsz ...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PTK Centertel Sp. z o.o. z WarszawyNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 15 września 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Pawła Fried z firmy KONSTEL Sp. z o.o. z Wrocławia , działającego z upoważnienia inwestora PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z Warszawy
, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL LEGNICA_NMT nr 1271,na istniejącej wieży antenowej należącej do TP EMITEL, w Legnicy przy ul.Piastowskiej 72, na działce nr 159, obręb Stare Miasto.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 22.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL