Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla P4 Sp. z o.o. z Warszawy

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 27 lutego 2007 roku do tut. organu wpłynął wniosek Dariusza Lewickiego z firmy PGM "Terra" AON w Legnicy , działającego z up ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (tekst jedn.Dzu,U.Nr 129, poz.902 z 2006 r.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 27 lutego 2007 roku do tut. organu wpłynął wniosek Dariusza Lewickiego z firmy PGM "Terra" AON w Legnicy , działającego z upoważnienia inwestora "P4" Sp. z o.o. z Warszawy , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 LEG_1005A-Jaworzyńska, na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy, przy ul.Jaworzyńskiej 47, na działce nr 1353, obręb Tarninów.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości

Metadane

Data wytworzenia : 09.03.2007
Data publikacji : 09.03.2007
Data modyfikacji : 09.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL