Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/7679,Wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-firmy-ADO-sp-z-oo-w-Legnicy.html
2020-07-04, 14:25

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy ADO sp. z o.o. w Legnicy

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości informacje o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie zakładu produkcyjnego firmy ADO Sp. z o.o. w Legnicy pr ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości informacje o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie zakładu produkcyjnego firmy ADO Sp. z o.o. w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 291
(teren LSSE). W związku z tym tut. organ, na wniosek TKS Polska Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o. z Wrocławia (działającego z upoważnienia firmy ADO Sp. z o.o. ), wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 - 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2005
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin