Biuletyn Informacji Publicznej Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W ... - Ogłoszenia zwykłe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2019, 13:31

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W ...

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie.Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 10 października 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek TELMAP s.c. Adam Ratajczak, działającego z upoważnienia inwestora Polskiej telefoni Cyfrowej Sp. z o.o. z Warszawy Al. Jerozolimskie 181, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej ERA w Legnicy przy ul. Poznańskiej 29k, na działce nr 746/29, obręb Czarny Dwór.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 18.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL