Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Urząd Miasta Legnicy zaprasza do składania ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Legnicy w 2011 roku

Urząd Miasta Legnicy
 
zaprasza do składania ofert
na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
w Legnicy w 2011 roku
 
 
Udział w konkursie mogą brać:
Instytucje,  osoby fizyczne i prawne działające na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia będące producentami i nadawcami telewizyjnymi.
 
Zakres zadań:
Przygotowanie scenariusza, zrealizowanie programów informacyjno-edukacyjnych i wyemitowanie w telewizji 16 odcinków tych programów, w tym 8 odcinków pt. „Nie jesteś sam” i 8 odcinków „Zdrowe miasto” w okresie od 10 czerwca 2011 roku do 16 grudnia 2011 roku.
Tematy poszczególnych odcinków będzie ustalał z wykonawcą  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
Oferty w postaci wniosku należy składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8,do dnia  25 maja 2011 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Legnicy, pokój nr 22,
 tel. 076 72-12-252.  
Lista wybranych oferentów/oferenta zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.legnica.eu,  a zlecenie zadania nastąpi w drodze umowy.
 
Legnica, dnia 11 maja 2011 roku.

Metadane

Data wytworzenia : 11.05.2011
Data publikacji : 11.05.2011
Data modyfikacji : 11.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Godek
Osoba udostępniająca informację:
Astrzyzkowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL