Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 15/2013 Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację: c.d.zadania Nr 3 – Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz u(...)

OKS.524.11.1.2013.VIII

Legnica, dn. 19.11.2013 r. KOMUNIKAT Nr 15/2013 Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację: c.d.zadania Nr 3 – kwota dofinansowania do 6.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie do 20 grudnia 2013 r. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania, kwota dofinansowania (PLN): 3.19 Dolnośląska Liga K-1 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej OLIMP, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica 6.000 PLN

Metadane

Data wytworzenia : 21.11.2013
Data publikacji : 21.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL